Pelastetaan terva

Pelastetaan terva

Pelastetaan Terva – Rädda Tjäran -kampanjaa toteuttamaan perustettiin 11.9.2015  Eläköön terva -yhdistys, jonka puheenjohtajana toimii Juha Pyötsiä.
Rahan keräyksellä on tarkoitus organisoida pohjoisen mäntytervan REACH-rekisteröinti, jotta tervan käyttö olisi mahdollista myös tulevaisuudessa. Tarkoitus on kerätä pääosa tarvittavasta summasta lahjoituksina yrityksiltä, säätiöiltä ja järjestöiltä. Myös pääosa jäsenmaksuista ohjataan rekisteröintikustannusten maksamiseen. Mahdolliset yli jäävät varat käytetään tervan käytön edistämiseen ja tervaperinteen dokumentointiin.

Tervantuotannon jatkamiseksi perustettiin Eläköön terva -yhdistys, joka valmistelee rekisteröintiä ja kerää rahoitusta sen toteuttamiseksi.
”Suomalaiset tervantuottajat ovat pääasiassa pientuottajia, joilla ei ole mahdollisuuksia Reach-rekisteröinnin noin 200 000 euron kustannusten maksamiseen. Mäntyterva on kuitenkin tärkeä osa Suomen teollista historiaa, ja se on pitänyt pintansa halki vuosisatojen erinomaisten käyttöominaisuuksiensa vuoksi”, kertoo Eläköön terva -yhdistyksen puheenjohtaja Juha Pyötsiä.

Hanke ja keräys ovat nyt tuottaneet tulosta

Kirkkohallitukselta, Suomen Kulttuurirahastolta ja Svenska Kulturfondenilta on saatu yhteensä 125 000 euroa tervantuotannon turvaamiseen. (Suomen Kulttuurirahasto on 11.4.2016 myöntänyt Eläköön terva – Rädda tjäran -hankkeelle 50 000 euron suuruisen apurahan, Kirkkohallitus päätti vastaavan suuruisen tuen myöntämisestä 7.6.2016. Svenska kulturfondenin hallitus on 11.5. päättänyt 25 000 euron suuruisen tuen myöntämisestä edellyttäen, että hankkeen nimi ja koko projekti on kaksikielinen.)

Rahoja myöntäneiden perusteluja hankkeen sivulta:

”Suomi on ollut keskiajalta lähtien Euroopan suurin tervantuottaja. Tervan kaupallisen tuotannon turvaaminen sopii hyvin Kulttuurirahastolle”, toteaa rahaston puheenjohtaja Elina Ikonen.

”Terva on tuote, jolla on vahvat juuret ruotsinkielisillä rannikkoalueilla Suomessa ja joka on osa kulttuuriperintöämme”, sanoo Svenska kulturfondenin johtaja Leif Jakobsson.

Suomessa on noin 300 paanukatteista kirkkoa ja tapulia, joiden suojauksessa korkealaatuinen terva on keskeinen tuote. Seurakuntien lisäksi veneenveistäjät, puuveneharrastajat sekä perinnerakentajat ovat kotimaisten tervantuottajien asiakkaita.
Euroopan kemikaalilainsäädäntö Reach edellyttää markkinoille tuotavien kemikaalien, mukaan lukien mäntytervan, rekisteröintiä 1.6.2018 mennessä. Ilman sitä mäntytervan kaupallinen valmistus tulee mahdottomaksi.

(Yrjö Klippi/ Lähde: Pelastetaan Terva – Rädda Tjäran -sivusto / www.pelastetaanterva.fi / Sivustolta voi liittyä yhdistyksen jäseneksi)