Onko sinulla klassikkovene?

Onko sinulla klassikkovene?

Syksy on jälleen kerran tullut, ja veneet on nostettu talviteloille. Nyt on aika tehdä omalle veneelle hakemus Klassikkovenerekisteriin.

Miksi?

Veneet ovat osa kansallista perintöämme. Niitä tulee arvostaa ja huolehtia niistä niin, että ne säilyvät tuleville sukupolville.

Mikä on Klassikkovenerekisteri ja millaiset veneet voivat saada lisäksi K-merkinnän, mikä tarkoittaa että vene on kulttuurihistoriallisesti Suomelle merkittävä.

Nyt rekisterissä on jo yli sata venettä.

Klassisille veneille tarkoitettu Klassikkorekisteri sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoitettu K-merkintä on saatettu alulle ja käytännön kartoituksesta sekä rekisterin ylläpidosta vastaa Mahogany Yachting Society MYS ry/rf. MYS tekee asiassa yhteistyötä Museoviraston sekä Forum Marinumin kanssa.

Ohessa lisää rekisteristä, taustoista ja ohjeita hakemuksen laatimiseen.

Klassisille veneille tarkoitettu Klassikkorekisteri sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoitettu K-merkintä on tarkoitettu vähintään 50-vuotta vanhoille huvi- tai kilpakäyttöön suunnitelluille purje- ja moottoriveneille. Rekisterin alku ajoittuu vuoden 2011 syksyyn, jolloin Turussa, Forum Marinumissa pidetyssä kokouksessa saatettiin alulle hanke, joka tähtäsi rekisterin synnyttämiseen. Mukana olevat viralliset tahot olivat Museovirasto ja Forum Marinum sekä muutamat veneilyorganisaatiot ja hankkeen alullepanevia henkilöitä. Kokouksessa päätettiin, että hankkeen tässä vaiheessa mukaan ei oteta talonpoikaisveneitä, jotka museoiden asiantuntijoiden mukaan kuuluvat ainakin tässä vaiheessa museoiden piiriin. Myös päätettiin, että työveneet ja työveneistä huvikäyttöön muutetut veneet eivät tässä vaiheessa kuulu ko. rekistereiden piiriin. Tätä viimeksi mainittua perusteltiin sillä, että ensiksi halutaan saada kriteerit toimiviksi huvi- ja kilpaveneiden suhteen.
Hankkeen käytännön vetäjäksi päätettiin vali Mahogany Yachting Society, MYS, joka tekee yhteistyötä hankkeessa Museoviraston ja Forum Marinumin kanssa. Pitkän tähtäyksen suunnitelma on saattaa rekisterissä olevien veneiden tiedot osaksi Museoviraston ylläpitämää rekisteriä.
Syksyllä 2014 käynnistettiin neuvottelut Suomen Purjehdus ja Veneilyliiton kanssa siitä, että SPV:n sateenkaaren alle perustettaisiin klassisille veneille oma jaosto tai alajaosto. Neuvottelujen tuloksena sovittiin, että tehdään hakemus tammikuun 2015 SPV:n vuosikokoukselle. Nyt asia on edennyt ja lähitulevaisuudessa siitä voidaan tiedottaa tarkemmin mitä se käytännössa tarkoittaa. Isona tavoitteena on se, että näin klassiset veneet saavat lisää painoarvoa keskusteltaessa esimerkiksi eri viranomaistahojen kanssa. Yhtenä kysymyksenä on vakuutusyhtiöiden kirjava käytäntö arvioitaessa vanhojen veneiden ja kunnostettujen veneiden vakuutusarvoja sekä kysymystä ikävähennyksen soveltamista perinpohjin kunnostettuihin veneisiin.

K-RAATI

Rekisteriin hyväksyttävien veneiden hakemuksia arvioi asiantuntijalautakunta, joka koostuu 12 hengen asiantuntijasta. He muodostavat K-raadin, jolla on erityisosaamista veneenrakennuksesta, suunnittelusta, entisöinnistä, konservoinnista, sekä klassisista purjeveneistä että moottoriveneistä, niiden moottoreista ja veneiden julkaisutoiminnasta, valokuvauksesta sekä dokumentoinnista. K-raati kokoontuu 2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Raati käsittelee Klassikkorekisterin hakemukset. K-raati arvioi veneet, joille myönnetään Klassikkovene-status ja joillekin veneille myönnetään myös K-merkintä merkiksi, että vene on kulttuurihistoriallisesti merkittävä.
Tarkat valintakriteerit löytyvät MYS:n nettisivuilta www.mys.fi.

UTO
Klassikkorekisterin hyödyt

Rekisterin merkittävin hyöty on saada klassikkoveneet rekisteröityä. Tavoittena on aikaansaada kansallinen klassikkorekisteri, joka pitkällä aikavälillä saatetaan osaksi Museoviraston ylläpitämää rekisteriä. Klassikkorekisteriin hyväksytty vene on merkki siitä, että vene on hyvin suunniteltu, hyvin rakennettu laadukkaista materiaaleista, hyvin toimiva aiotussa tarkoituksessa ja se on myös esteettisesti korkeatasoinen. K-merkinnän saavat klassikkorekisteriin hyväksytyt veneet, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Klassikkorekisteriin hyväksyttyjen veneillä on oikeus käyttää Klassikkorekisterin viirejä ja merkkejä. Rekisteriin hyväksytyille veneille myönnetään lisäksi Klassikkotodistukset.

Rekisteriin kuulumisesta ei tule kuluja eikä käyttörajoitteita. Rekisteriin kuulumisen oletetaan toimivan siten, että vene pidetään hyvässä kunnossa jatkossakin.

Kriteerien taustaksi

Klassikkovenerekisterin tarkoitus on tallentaa suomalaista huvi- ja kilpaveneilyn historiaa. Klassikkovenerekisteriin hyväksyttyjen veneiden tulee täyttää niille asetetut kriteerit. Kriteerien tarkoitus on varmistaa, että hyväksytyt veneet ovat suunnittelultaan, rakenteeltaan ja esteettisyydeltään korkean laatutason täyttäviä. Raati ottaa huomioon käsittelyssä muun muassa seuraavia näkökohtia:

HISTORIALLINEN MERKITYS
Lisää ymmärrystä ajastaan ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista ilmiöistä, tai ryhmästä, henkilöistä ja paikasta – Kohde liittyy merkityksellisellä tavalla – Suomalaiseen huviveneilykulttuuriin ja veneenrakennukseen – Kohteella on merkittävä kilpailu- tai käyttöhistoria

RAKENTEELLINEN / ESTEETTINEN MERKITYS
Kohde on hyvä esimerkki suunnittelijan tuotannosta – Kohde on kaunis, miellyttävä, tasapainoinen ja esteettisesti korkeatasoinen – Kohde on rakennettu erityisen hyvin tai tavallisuudesta poikkeavalla tavalla – Kohde edustaa hyvin veneluokkaansa tai tyyppiään

SOSIAALINEN MERKITYS
Kohteella on erityistä merkitystä kansainvälisesti, kansallisesti, alueellisesti – Kohde on erityisen merkityksellinen ja tärkeä tietylle ryhmälle – Kohteeseen sisältyy ideoita, työtapoja ja tarinoita, jotka ovat erityisen tärkeitä tietylle ryhmälle

TUTKIMUKSELLINEN MERKITYS
Kohde on harvinainen – Kohde on tyypillinen – Kohde on säilynyt alkuperäisenä – Käyttöhistoria hyvin dokumentoitu – Muutokset on hyvin dokumentoitu – Alkuperäinen sisustus ja heloitus on säilynyt – Alkuperäinen tekniikka on säilynyt

KONTEKSTITIEDOT
Veneen kyky kertoa tarinoita, elämänkerta hyvin tallennettu, ”vuosirenkaita”

VERTAILU VASTAAVIIN
Hyvin säilynyt esimerkki tietystä luokasta, tyypistä tai aikakaudesta – Harvinainen, tyypillinen, alkuperäisenä säilynyt, ilmiasu

KUNTO TAI KOKONAISUUS
Hyväkuntoinen, hyvin hoidettu, paljon alkuperäistä jäljellä – Hyväkuntoinen, hyvin hoidettu, korjattu täysin alkuperäistä vastaavaksi – Hyväkuntoinen, hyvin hoidettu, käyttöhistorian aiheuttamia muutoksia – Hyvä/kohtalainen kunto, paljon dokumentoimattomia muutoksia/korjauksia – Kohtalainen kunto, vaatii kunnostusta – Heikko kunto, huono hoito, vaatii täydellisen peruskorjauksen

FOLKKARI
KLASSIKKOREKISTERI

Seuraavat vaatimukset tulee kaikki täyttyä
– Rakennettu huvi- tai kilpaveneeksi
– Vähintään 50 vuoden ikä
– Veneellä on riittävästi dokumentoitu historia

Seuraavista vähintää yhden kriteerin tulee täyttyä
– Rakennettu Suomessa
– Suomalainen suunnittelija
– Vene edustaa yleistä tyyppiä Suomessa
– Vene on ollut käytössä Suomessa
– Vene edustaa harvinaista tyyppiä

K-merkintä

Seuraavat vaatimukset tulee kaikki täyttyä
– Rakennettu huvi- tai kilpaveneeksi
– Vähintään 50 vuoden ikä
– Veneellä on erittäin kattavasti okumentoitu historia
– Veneen on oltava hyvässä merikelpoisessa kunnossa (voidaan tehdä myös poikkeus)
– Veneen on oltava kulttuurihistoriallisesti merkittävä
– Vene arvioidaan yksilönä. K-merkintä ei koske venetyyppiä tai sarjaa
– Veneelle voidaan antaa myös lausunto: ’K-raati puoltaa K-merkintää’

Seuraavista vähintää yhden kriteerin tulee täyttyä
– Rakennettu Suomessa
– Suomalainen suunnittelija
– Vene edustaa yleistä tyyppiä Suomessa
– Vene on ollut käytössä Suomessa
– Vene edustaa harvinaista tyyppiä

Purjeveneiden riki
Alkuperäisen puumaston korvaaminen alumiinimastolla / modernilla rikillä: K-raati arvioi kokonaisuuden tapauskohtaisesti

Moottoriveneiden moottori
Moottoriveneen moottorin uusiminen ei ole este K-merkinnälle. Uusi moottori tulee olla entisen kaltainen ja oloinen ja veneen luonne tulee pysyä entisen kaltaisena. Moottoriveneen tekniikka & moottori arvioidaan kokonaisuutena.

HUOM! Klassikkovenerekisteriin ei hyväksytä ainoastaan puusta rakennettuja veneitä. Muun muassa yksi Swan on jo hyväksytty rekisteriin.

CORONET

TÄSSÄ OSOITE HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

Alla olevasta osoitteesta löydät Klassikkorekisterihakemuksen (Excel-tiedosto).

www.mys.fi/k-rekisteri/hakemus-klassikkorekisteriin/ Avattuasi hakemuksen tallenna hakemus omalle koneellesi ja täytä siihen kaikki pyydetyt tiedot. Kiinnitä erityistä huomiota, että kaikki hakemuksen kohdat on täytetty hyvin, koska hakemukset käsittelevä asiantuntijaraati arvioi veneet pääosin hakemuksessa olevien tietojen perusteella.

Muista liittää hakemuksen liitteeksi riittävästi hyvälaatuisia kuvia. Hakemuksessa on tarkempaa tietoa minkälaisia kuvia ja kuinka paljon kuvia tarvitaan.

Muista myös vastata hakemuksessa olevaan kohtaan onko sinulla oikeus käyttää lähettämiäsi kuvia, sekä lisätä tieto kuka on kunkin kuvan omistaja.

Kysy lisää tai lähetä täytetty hakemus (Excel-tiedosto) sähköpostilla osoitteeseen niko.nuotio(at)pp.inet.fi ja liitä kuvat sähköpostin liitteeksi.

Asiantuntijaraati kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, ainakin kerran keväällä ja syksyllä, ja käsittelee kaikki saapuneet Klassikkorekisterihakemukset.