Klassikkovenerekisteri taltioi suomalaista kulttuurihistoriaa

Klassikkovenerekisteri taltioi suomalaista kulttuurihistoriaa

Klassisille veneille tarkoitettu Klassikkorekisteri sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoitettu K-merkintä on edennyt hyvin ja käytännön kartoituksesta, sekä rekisterin ylläpidosta vastaa Mahogany Yachting Society MYS.

MYS tekee asiassa yhteistyötä Museoviraston sekä Forum Marinumin kanssa.
Klassikkorekisteri ja K-merkintä hakemukset käsittelee asiantuntijalautakunta, jossa on erikoisosaamista liittyen veneenrakennukseen, veneensuuunnitteluun, purjevenetietoon, moottorivenetietoon, entisöintiin, kulttuuriperinnön säilyttämiseen, historiaan, julkaisutoimintaan, valokuvaukseen ja näyttelytoimintaan.

Kartoitus aloitettiin syksyllä vuonna 2012 ja vuoden 2012 lopussa oli vastaanotettu jo noin 50 veneen hakemukset, joista noin puolet purjeveneitä ja puolet moottoriveneitä. Asiantuntijaraati käsitteli hakemukset vuodenvaihteen jälkeen ja ensimmäiset Klassikkorekisteritodistukset ja sekä ensimmäinen K-merkintä myönnettin Vene 13 Båt –messujen yhteydessä MYS:n osastolla.

Suomen ensimmäinen K-merkintä myönnettiin messuilla vuonna 1929 Åbo Båtvarfin rakentamalle ainutlaatuiselle moottoriveneelle Experiment Snabbgående Motorbåtin omistajalle. Ensimmäiset Klassikkorekisteritodistukset myönnettiin v. 1968 rakennetun Louhen omistajalle sekä 30-luvulla rakennetun Eetu Seppälän moottoriveneen omistajalle.

Kaikille rekisteriin hyväksyttyjen veneiden omistajille luovutetaan Klassikkotodistus ja K-merkityille veneille K-merkintätoditus.

K-Raati teki periaatepäätöksen, että projektien hakemuksia ei käsitellä, vaan näiden hakemukset käsitellään vasta sitten kun kunnostus ja entisöinti on valmis.

K-raati kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, vähintään kerran keväällä ja syksyllä. Raati toivoo lisää hakemuksia ja kehottaa kaikkia klassikkoveneiden omistajia  tutustumaan valintakriteereihin, sekä lähettämään hakemuksia rekisteriin.

Syksyyn 2015 mennessä K-Raati oli kokoontunut jo 10 kertaa ja käsitellyt saapuneita hakemuksia. Syksyn 2015 kokouksessaan K-Raati hyväksyi 10 uutta venettä Klassikkorekisteriin, sekä K-merkintä myönnettiin 4:lle veneelle. Syksyn 2015 kokouksen veneiden hyväksynnän jälkeen Klassikkorekisterissä on nyt 172 venettä, joista K-merkintä on myönnetty 28:lle veneelle.

Klassikkorekisteriin hyväksytyt veneet sekä K-merkityt veneet ovat nähtävillä MYS:n nettisivuilla osoitteessa www.mys.fi / K-REKISTERI / Klassikkorekisterin veneet.

K-RAADIN KOKOONPANO

Asiantuntijalautakunnan, eli K-Raadin, kokoonpano sekä puheenjohtaja ja sihteeri valitaan aina 2 vuodeksi kerrallaan.
Valittu K-Raati pitää sisällään erikoisosaamista liittyen veneenrakennukseen, veneensuuunnitteluun, purjevenetietoon, moottorivenetietoon, entisöintiin, kulttuuriperinnön säilyttämiseen, historiaan, julkaisutoimintaan, valokuvaukseen ja näyttelytoimintaan liittyen.
Allaolevan osoitteen kautta pääset tutustumaan K-Raadin kokoonpanoon.
www.mys.fi/data/f1307376124.pdf

VALINTAKRITEERIT  KLASSIKKOREKISTERIIN JA K-MERKINTÄÄN

KLASSIKKOREKISTERI
Seuraavat vaatimukset tulee kaikki täyttyä:
•Rakennettu huvi- tai kilpaveneeksi
•Vähintään 50 vuoden ikä
•Veneellä on riittävästi dokumentoitu historia (tämä tarkoittaa että hakemuskaavakkeessa pyydetyt tiedot ovat tiedossa ja hakemus on pystytty täyttämään pääosin)

Seuraavista vähintää yhden kriteerin tulee täyttyä:
•Rakennettu Suomessa
•Suomalainen suunnittelija
•Vene edustaa yleistä tyyppiä Suomessa
•Vene on ollut käytössä Suomessa
•Vene edustaa harvinaista tyyppiä

K-MERKINTÄ
Seuraavat vaatimukset tulee kaikki täyttyä:
•Rakennettu huvi- tai kilpaveneeksi
•Vähintään 50 vuoden ikä
•Veneellä on erittäin kattavasti dokumentoitu historia (erittäin kattava dokumentointi tarkoittaa käytännössä että veneestä on merkittävästi enemmän tietoa olemassa mitä hakemuskaavakkeessa kysytään)
•Veneen on oltava hyvässä merikelpoisessa kunnossa (voidaan tehdä myös poikkeus)
•Veneen on oltava kulttuurihistoriallisesti merkittävä
•Vene arvioidaan yksilönä. K-merkintä ei koske venetyyppiä tai sarjaa
•Veneelle voidaan antaa myös lausunto ’K-raati puoltaa mahdollista K-merkintää’

Seuraavista vähintää yhden kriteerin tulee täyttyä:
•Rakennettu Suomessa
•Suomalainen suunnittelija
•Vene edustaa yleistä tyyppiä Suomessa
•Vene on ollut käytössä Suomessa
•Vene edustaa harvinaista tyyppiä

Purjeveneiden riki
•Alkuperäisen puumaston korvaaminen alumiinimastolla / modernilla rikillä:
K-raati arvioi kokonaisuuden tapauskohtaisesti

Moottoriveneiden moottori
•Moottoriveneen moottorin uusiminen ei ole este K-merkinnälle. Uusi moottori tulee olla entisen kaltainen ja oloinen ja veneen luonne tulee pysyä entisen kaltaisena. Moottoriveneen tekniikka & moottori arvioidaan kokonaisuutena.

Lisätietoa K-Merkintään

K-Raati myöntää mahdollisen K-Merkinnän Klassikkorekisterin veneelle, jonka todetaan olevan Suomelle kulttuurihistoriallisesti merkittävä.
Syksyn 2015 kokouksessaan K-Raati tarkensi toimintamalliaan liittyen K-Merkintöihin. Muutos aiempaan on se, että K-Merkintää haetaan erikseen, ja se voidaan myöntää aikaisintaan seuraavassa kokouksessa kuin hyväksytty Klassikkorekisteriin.
Hyväksyessään veneen Klassikkorekisteriin K-Raati arvioi onko vene potentiaalinen K-merkittävä vene. Jos on, veneen omistajalle lähetetään erillinen K-Merkintähakemus käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
K-merkintähakemuksessa veneen omistajaa pyydetään selvittämään kaikki ne seikat miksi vene on kulttuurihistoriallisesti merkittävä Suomelle. Sekä selvittämään veneen historiataustan.

HAKEMUS KLASSIKKOREKISTERIIN

MYS:n sivulta (www.mys.fi) löydät Klassikkorekisterihakemuksen (Excel-file). Avattuasi hakemuksen tallenna hakemus omalle koneellesi ja täytä siihen kaikki pyydetyt tiedot. Kiinnitä erityistä huomiota, että kaikki hakemuksen kohdat on täytetty hyvin, koska hakemukset käsittelevä asiantuntijaraati arvioi veneet pääosin hakemuksessa olevien tietojen perusteella.

Muista liittää hakemuksen liitteeksi riittävästi hyvälaatuisia kuvia. Hakemuksessa on tarkempaa tietoa minkälaisia kuvia ja kuinka paljon kuvia tarvitaan.
Muista myös vastata hakemuksessa olevaan kohtaan onko sinulla oikeus käyttää lähettämiäsi kuvia, sekä lisätä tieto kuka on kunkin kuvan omistaja.

Lopuksi lähetä täytetty hakemus (Excel-file) sähköpostilla osoitteeseen niko.nuotio(at)pp.inet.fi ja liitä kuvat sähköpostin liitteeksi.